Identifikace strážného:

Pokud chceme rozlišovat, kdo danou obchůzku vykonal, doporučujeme přidělit strážným osobní identifikační čip. Před zahájením obchůzky se pak strážný dotekem snímače se svým osobním čipem "přihlásí" na obchůzku. Při dodatečném prohlížení obchůzek pak vždy snadno určíte, který strážný tuto obchůzku vykonal. Tyto čipy můžeme předat strážným na plastové klíčence, nebo je soustředit na strážnici na přihlašovacím panelu se jmény (odpadne možnost ztráty čipu).

Obchůzka:

Při dosažení jednotlivých uzlových bodů obchůzky, vybraných tak, aby obchůzka vedla potřebnou trasou, se krátkým dotekem snímače se zafixovanými čipy (nalepenými na dveřích, připevněnými na stěnách místností či budov pomocí držáku, na rozvaděčích atp.) zapisují potřebná data do snímače. Úspěšný zápis je signalizován bliknutím LED a krátkým, zřetelným tónem.

Odevzdání dat do sběrného datového čip:

Před úplným zaplněním snímače daty z obchůzek, obvykle po několika dnech, se nashromážděné informace přemístí krátkým dotekem snímače s přenosovým čipem, čímž se ve snímači opět uvolní místo pro další záznamy. Během přenosu dat je obsluze signalizován probíhající přenos rychlým blikáním LED na snímači, po ukončení úspěšného přenosu snímač vyšle jednoznačný akustický signál - trylek. Přenosový čip, který tak slouží podobně jako disketa, pak může nést data i z několika snímačů - podle potřeby. Snímač tak zůstává stále k dispozici na strážnici a není nutné ho přemisťovat k vyhodnocení dat na PC do kanceláře.

Načtení nasbíraných dat do osobního počítače:

Stejně tak, jako nahráváte data z diskety do PC, načtete data obchůzek z přenosového čipu pomocí programu Kontrol a adaptéru TMC do osobního počítače k archivaci a vyhodnocení. Pokud se nespokojíte s pouhým seznamem navštívených míst na obchůzce, můžete předem stanovit způsob absolvování trasy obchůzky pořadím bodů i časovými limity - program pak vyhodnotí trasy za vás bez zdlouhavého prohlížení stovek řádků výpisu.